Department of Philosophy

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

For Employees

[Translate to English:] För dig som anställd på Filosofiska institutionen

[Translate to English:] Här hittar du länkar till sidor som är viktiga för ditt arbete.

På intranätet (HT) kan du bland annat:

  • Ändra din personliga hemsida
  • Hitta viktiga dokument från institutionen och från LUX
  • Boka lokal på LUX
  • Göra forskningsredovisning
  • Komma åt din individuella studieplan (doktorander)

Logga in på intranätet