Department of Philosophy

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Department Board

Filosofiska institutionens styrelse 2016

Ylva von Gerber, TA-personal

Christian Balkenius, lärare kognitionsvetenskap

Erik J Olsson, lärare teoretisk filosofi

Tomas Persson, lärare kognitionsvetenskap, prefekt

Björn Petersson, lärare praktisk filosofi

Tobias Hansson Wahlberg, lärare teoretisk filosofi

Toni Rønnow Rasmussen, lärare praktisk filosofi

Tre studeranderepresentanter, varav två för grundutbildning (se studentrådets hemsida) och en för forskarutbildning.

Gruppsuppleanter lärare

David Alm

Ingar Brinck

Petter Johansson

Suppleant TA-personal

Ingela Byström

Årets styrelseprotokoll läggs i högerspalten på denna sida. Protokoll från de senaste åren återfinns i vänsterspalten och protokoll äldre än 2013 finns under "Min institution" på HT:s intranät.