Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

  Bidrag till forskning om lärande och matematik

  2017-11-03

  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet.

  De får bidrag för projektet "Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik".

  Av de 94 projekt som ansökte om bidrag beviljades fem stycken, enligt Skolforskningsinstitutets hemsida.

  Latest News

  Six PhD positions at the department
  2018-02-01
  We have vacant positions for doctoral students in practical philosophy, theoretical philosophy and ...

  Truth and Post-Truth med Simon Blackburn 29 maj - 1 juni
  2018-01-29
  Truth and Post-Truth är titeln på årets Pufendorfföreläsningar med Simon Blackburn, professor i ...

  Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi
  2018-01-18
  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en ...

  Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
  2017-12-19
  Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical ...

  Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning
  2017-12-14
  David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

  More news