Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

  Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning

  2017-12-14

  David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

  David Alm får bidrag för projektet Antalets moraliska betydelse och Martin Jönsson för projektet En kunskapsteoretisk undersökning av interventioner mot implicita fördomar.

  Vetenskapsrådets hemsida kan du se alla bidragsbeslut inom humaniora och teologi.

  Latest News

  Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi
  2018-01-18
  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en ...

  Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
  2017-12-19
  Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical ...

  Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning
  2017-12-14
  David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

  Conference on Formal Epistemology and Social Networks in Lund 24-25 April 2018
  2017-12-12
  This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using ...

  Två bidrag till internationell postdok
  2017-11-29
  Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en ...

  More news