lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

  Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online

  2018-10-22

  Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor och ideologisk segregering online: behövs reglering av sökmaskiner?".

  Vi söker efter information varje dag med Google och andra sökmaskiner. En populär uppfattning är att sökmaskiner och andra sociala medier kan leda till så kallade filterbubblor. Eftersom sökmaskiner baserar sökningen även på vad användaren sökt efter tidigare (”personalisering”) finns en risk för att denne till slut bara ser sökresultat som bekräftar hennes tidigare världsbild.

  Forskningsprojektet ska bland annat undersöka huruvida det behövs ytterligare rättslig reglering av sökmaskiner med anledning av personalisering och filterbubblor.

  Anslaget är på 3,7 miljoner kronor. I projektet kommer även Emmanuel Genot att ingå.

  Läs mer om projektet.

  Latest News

  Hur vi navigerar bland våra minnen
  2018-11-09
  Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

  Chimps like to copy human visitors to the zoo
  2018-10-23
  Gabriela-Alina Sauciuc och Tomas Persson skriver i The Conversation om deras forskning om hur ...

  Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online
  2018-10-22
  Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor ...

  Anslag till forskning om syntolkning
  2018-10-12
  Jana Holsanova (kognitionsvetenskap) har tillsammans med Roger Johansson (psykologi) och Viveka ...

  Filosofiska rummet om meningen med rytm
  2018-10-05
  I Filosofiska rummet i P1 den 30 september diskuterades värdet av och meningen med rytm. Medverkade ...

  More news