lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om filosofers liv och tankar

En podcast för dig som är intresserad av filosofi

Filosofers liv och tankar

Filosofers liv och tankar är en podcast som uppmärksammar och diskuterar svenska filosofers forskning och filosofiska utveckling. Podcastens titel är en blinkning till Diogenes Laertios klassiska verk "Om kända filosofers liv och tankar", via vilket vi idag har tillgång till en filosofisk tankeskatt som annars gått förlorad. Du kan lyssna på alla avsnitt via iTunes eller Soundcloud.

 

Avsnitt 10: Peter Gärdenfors - Om konceptuella rum, kunskap och lite om nobelpriset (1 februari)

Det tionde avsnittet tillägnas Sveriges första professor i kognitionsvetenskap, Peter Gärdenfors. Vad är kunskap och vad händer med oss när när vår kunskap utmanas? Hur går det till när man utser en nobelprisvinnare?

#10 Peter Gärdenford, Soundcloud

Avsnitt 9: Sharon Rider - Utbildningsfilosofi och om humanioras värde (11 december)

Sharon Riders karriär som filosof tar avstamp i New Yorks kulturella smältdegel kring Greenwich Village i början av 80-talet för att sedermera landa i en tjänst som professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Idag engagerar hon sig i frågor kring humanioras värde och del i samhället och har precis avslutat ett projekt rörande frågan "Vad varje svensk bör kunna".

#9 Sharon Rider, Soundcloud

 

Avsnitt 8: Anandi Hattiangadi - On Normativity of meaning and some scentific realism (in English) (23 november)

Anandi Hattiangadi, professor i filosofi vid Stockholms universitet, växer upp i Toronto i en familj med flera filosofer. Hon är själv övertygad om att inte bli filosof, trots detta ramlar hon på filosofin via naturvetenskapen och hamnar så småningom i Uppsala via Oxford och Cambridge. Under doktorandtiden handleds hon bland annat av Ian Hacking och Peter Lipton. Vi får veta mer om Davidsons Swampman och Chalmers Zombies.

#8 Anandi Hattiangadi, Soundcloud

 

Avsnitt 7: Pauliina Remes - Neoplatonism, Plotinus and the self (in English) (25 oktober)

Pauliina Remes, professor i teoretisk filosofi med inriktning på filosofins historia vid Uppsala universitet berättar om neoplatonsim, Plotinus och hur dessa relaterar till jaget.

#7 Pauliina Remes (Soundcloud)

      iTunes

 

Avsnitt 6: Tidens filosofi - Hur kan vi förstå tid (19 oktober)

Tid är något vi alla känner av, mäter och förhåller oss till. Men hur kan vi förstå tid? Är tid absolut eller är den relationell? Är dåtid, nutid och framtid lika verkliga? Tobias Hansson Wahlberg, docent i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen hjälper oss att nysta i ämnet.

#6 Tidens filosofi (Soundcloud)

 

Avsnitt 5: Wlodek Rabinowicz (14 september)

Från relegerad student i Warszawa till professor i praktisk filosofi i Lund. Wlodek Rabinowicz tar med oss på en lång och händelserik akademisk resa som innefattar ämnen som estetik, logik och etik. Det bjuds även på en anekdot där Saul Kripke och några ankor i Uppsala spelar huvudrollen.

#5 Wlodek Rabinowicz, professor emeritus i praktisk filosofi, Lunds universitet (Soundcloud)

 

Avsnitt 4: Åsa Wikforss (9 maj)

Ett personligt porträtt av professor Åsa Wikforss som bland annat berör områden som faktaresistens, Wittgenstein och språkfilosofi.

#4 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet (iTunes)

Åsa Wikforss (Soundcloud)

 

Avsnitt 3: Kathrin Glüer-Pagin (in English) (25 april)
Vad menar man när man talar om övertygelser i en filosofisk kontext och vad är radikal tolkning och vad har det att göra med Donald Davidsson? Detta och mer i senaste avsnittet av Om Filosofers liv och tankar som gästas av Kathrin Glüer-Pagin, professor i Teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

 
#3 Kathrin Glüer-Pagin, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

 

Avsnitt 2: Anna-Sofia Maurin (20 mars)
Hur kan till synes olika objekt ha samma egenskaper och är dessa egenskaper verkligen samma eller bara liknande? Detta samt hur vi kan förstå entiteters grundadhet med hjälp av Dödsstjärnan är några av de frågor Anna-Sofia Maurin tampas med i senaste avsnittet av Filosofers liv och tankar.

#2 Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi, Göteborgs Universitet

 

Avsnitt 1: Björn Petersson (7 februari)
Hur blir man filosof när man tänkt bli lärare? Om två personer simultant skjuter ihjäl en tredje person, vem bär då ansvaret för dennes död? Dessa och fler frågor får du svar på i första avsnittet av Filosofers liv och tankar.

#1 Björn Petersson, docent i praktisk filosofi, Lunds Universitet

Kontakt

Fredrik Eriksson
Bibliotekarie HT-biblioteken
fredrik.eriksson@htbibl.lu.se
tel: +46 46 222 36 75

Martin Jönsson
Docent i teoretisk filosofi
martin.jonsson@fil.lu.se
tel: +46 46 222 09 13

Lyssna på podden via

Soundcloud eller iTunes