lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vem är jag?

2017-01-31

Peter Gärdenfors

I dagarna släpptes Peter Gärdenfors nya bok "Den svåra konsten att se sig själv".

I denna bok utforskar Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, jaget - ur ett psykologiskt, filosofiskt och sociologiskt perspektiv.

Mer om boken kan man läsa på Natur & Kultur.

Senaste nyheterna

Einar Hansens Forskningsfond prisar digital arkeolog och kognitionsvetenskapens fader vid Lunds universitet
2017-06-26
Forskningsfondens svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto som ...

Stöd till Ingar Brincks forskning om kreativitet och konst
2017-06-15
Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta ...

Medel till samverkansprojekt
2017-06-12
Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap har varit huvudsökande till ett projekt med ...

Korpar minns orättvisa människor
2017-06-07
De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de ...

Funktionell källkritik i skolan
2017-05-31
En grupp studenter från bl.a. masterprogrammet i kognitionsvetenskap har utvecklat en modul i ett ...

Fler nyheter