lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Filosofiska rummet om vrede

  2017-03-27

  Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum som nyligen föreläste på LUX, var också aktuell med intervju i senaste avsnittet av Filosofiska rummet.

  Ämnet gällde vrede – och om vrede är en positiv kraft, som Martha Nussbaum tidigare hävdat. På plats i studion för att diskutera detta ämne fanns bland andra filosofen Björn Petersson från Lunds universitet.

  Lyssna på programmet på SR Play.

  Senaste nyheterna

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Korpar kan planera som människoapor
  2017-08-02
  En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor ...

  Fler nyheter