lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Filosofiska rummet om vrede

  2017-03-27

  Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum som nyligen föreläste på LUX, var också aktuell med intervju i senaste avsnittet av Filosofiska rummet.

  Ämnet gällde vrede – och om vrede är en positiv kraft, som Martha Nussbaum tidigare hävdat. På plats i studion för att diskutera detta ämne fanns bland andra filosofen Björn Petersson från Lunds universitet.

  Lyssna på programmet på SR Play.

  Senaste nyheterna

  Bidrag till forskning om lärande och matematik
  2017-11-03
  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, ...

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Fler nyheter