lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  What can we learn from animals?

  2017-05-19

  Welcome to this year's Pufendorf lectures with Frans de Waal 22-24 May including a book signing on 23 May.

  This year we proudly present Professor Frans B. M. de Waal as the Pufendorf lecturer. He is an eminent Dutch primatologist and author of numerous books including Chimpanzee Politics, Our Inner Ape and Are we smart enough to know how smart animals are?

  Frans de Waal will give the following talks at LUX, Lund University:
  22 May: Empathy and Cooperation in Animals
  23 May: Reuniting Morality and Biology – followed by a book signing with books available for purchase (You can pay with cash or Swish)
  24 May: Cognition: Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are? The lectures are held 15.15-17 in LUX Aula, Helgonavägen 3, Lund.
  More information about all three lectures can be found here.

  The lectures are open to everyone, but the lecture hall (LUX aula) has a limited number of seats so please come early to get a seat.

  Senaste nyheterna

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Korpar kan planera som människoapor
  2017-08-02
  En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor ...

  Fler nyheter