lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Öppna föreläsningar med hedersdoktorer

  2017-05-30

  Årets doktorspromotion närmar sig, och i samband med den anordnar Humanistiska och teologiska fakulteterna öppna föreläsningar med årets hedersdoktorer.

  Föreläsningarna (och ett samtal) äger rum på LUX 31 maj och 1 juni. Själva promotionsceremonin inträffar 2 juni.

   

  Onsdag 31 maj

  Kl 17-18 Per T Ohlsson1918. Året då Sverige blev Sverige, LUX:C121

  Kl 18-19 Hartmut Lehmann – Fatal Coincidences in 1933: Nazism’s Triumph and Martin Luther’s 450th Birthday, LUX:C121

   

  Torsdag 1 juni

  Kl 09-10 Ulrike HahnNorms for Real World Argument, LUX:C121

  Kl 10-11 Baruch FischhoffCurious Practicality: The Social Value of Academic Research, LUX:C121

  Kl 10-11 Paula Fredriksen – Paul, Augustine, and Krister, on the Introspective Conscience of the West, LUX:C126

  Kl 19-20 Ett samtal med Stellan Skarsgård, LUX aula

   

  Mer information om hedersdoktorer på alla universitetets fakulteter kan du hitta här.

  Senaste nyheterna

  Bidrag till forskning om lärande och matematik
  2017-11-03
  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, ...

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Fler nyheter