lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Funktionell källkritik i skolan

  2017-05-31

  En grupp studenter från bl.a. masterprogrammet i kognitionsvetenskap har utvecklat en modul i ett lärspel som ska utveckla källkritik hos eleverna.

  En artikel om projektet har publicerats i Skolvärlden. Där intervjuas förutom en av studenterna också Agneta Gulz, som är professor i kognitionsvetenskap och den som leder Educational Technology Group och utvecklingen av lärspelet Historiens väktare.

  Senaste nyheterna

  Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi
  2018-01-18
  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en ...

  Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
  2017-12-19
  Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical ...

  Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning
  2017-12-14
  David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

  Conference on Formal Epistemology and Social Networks in Lund 24-25 April 2018
  2017-12-12
  This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using ...

  Två bidrag till internationell postdok
  2017-11-29
  Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en ...

  Fler nyheter