lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Korpar minns orättvisa människor

  2017-06-07

  De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de bara interagerat med en människa i några minuter.

  Det visar en ny studie publicerad i Animal Behaviour. Resultaten tyder på att korpar som sitter bredvid och tittar på när en annan korp interagerar med människan också minns om människan är värd att lita på.

  Gruppen för kognitiv zoologi vid Lunds universitet har genomfört studien tillsammans med forskare i kognitiv biologi vid universitetet i Wien.

  Resultaten har fått stor uppmärksamhet och publicerats av bland annat National Geographic och Science.

  Senaste nyheterna

  Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi
  2018-01-18
  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en ...

  Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
  2017-12-19
  Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical ...

  Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning
  2017-12-14
  David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

  Conference on Formal Epistemology and Social Networks in Lund 24-25 April 2018
  2017-12-12
  This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using ...

  Två bidrag till internationell postdok
  2017-11-29
  Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en ...

  Fler nyheter