lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Korpar minns orättvisa människor

  2017-06-07

  De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de bara interagerat med en människa i några minuter.

  Det visar en ny studie publicerad i Animal Behaviour. Resultaten tyder på att korpar som sitter bredvid och tittar på när en annan korp interagerar med människan också minns om människan är värd att lita på.

  Gruppen för kognitiv zoologi vid Lunds universitet har genomfört studien tillsammans med forskare i kognitiv biologi vid universitetet i Wien.

  Resultaten har fått stor uppmärksamhet och publicerats av bland annat National Geographic och Science.

  Senaste nyheterna

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Korpar kan planera som människoapor
  2017-08-02
  En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor ...

  Einar Hansens Forskningsfond prisar digital arkeolog och känd kognitionsvetare
  2017-06-26
  Forskningsfondens svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto som ...

  Fler nyheter