lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Korpar minns orättvisa människor

  2017-06-07

  De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de bara interagerat med en människa i några minuter.

  Det visar en ny studie publicerad i Animal Behaviour. Resultaten tyder på att korpar som sitter bredvid och tittar på när en annan korp interagerar med människan också minns om människan är värd att lita på.

  Gruppen för kognitiv zoologi vid Lunds universitet har genomfört studien tillsammans med forskare i kognitiv biologi vid universitetet i Wien.

  Resultaten har fått stor uppmärksamhet och publicerats av bland annat National Geographic och Science.

  Senaste nyheterna

  Bidrag till forskning om lärande och matematik
  2017-11-03
  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, ...

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Fler nyheter