lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Medel till samverkansprojekt

  2017-06-12

  Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap har varit huvudsökande till ett projekt med titeln Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum.

  Projektet kommer få 1,5 miljoner kronor 2017-2019. Medverkar gör bland andra

  Roger Johansson, utbildningsvetenskap

  Magnus Haake, kognitionsvetenskap

  Mattias Wallergård, designvetenskap

  Johan Mårtensson, neurovetenskap

  Victoria Johansson, lingvistik.

  Du kan läsa mer om vilka andra projekt som har beviljats medel på rektorns blogg.

  Senaste nyheterna

  Bidrag till forskning om lärande och matematik
  2017-11-03
  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, ...

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Fler nyheter