lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medel till samverkansprojekt

2017-06-12

Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap har varit huvudsökande till ett projekt med titeln Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum.

Projektet kommer få 1,5 miljoner kronor 2017-2019. Medverkar gör bland andra

Roger Johansson, utbildningsvetenskap

Magnus Haake, kognitionsvetenskap

Mattias Wallergård, designvetenskap

Johan Mårtensson, neurovetenskap

Victoria Johansson, lingvistik.

Du kan läsa mer om vilka andra projekt som har beviljats medel på rektorns blogg.

Senaste nyheterna

Einar Hansens Forskningsfond prisar digital arkeolog och känd kognitionsvetare
2017-06-26
Forskningsfondens svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto som ...

Stöd till Ingar Brincks forskning om kreativitet och konst
2017-06-15
Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta ...

Medel till samverkansprojekt
2017-06-12
Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap har varit huvudsökande till ett projekt med ...

Korpar minns orättvisa människor
2017-06-07
De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de ...

Funktionell källkritik i skolan
2017-05-31
En grupp studenter från bl.a. masterprogrammet i kognitionsvetenskap har utvecklat en modul i ett ...

Fler nyheter