lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Stöd till Ingar Brincks forskning om kreativitet och konst

  2017-06-15

  Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta forskning och att skriva större verk.

  Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, ska använda stödet till att sammanställa sin tidigare forskning till en bok. Arbetstiteln är

  Frågor om konst och praktik: I dialog med tingen.

  Så här beskriver Ingar Brinck själv projektet:

  Syftet är att förklara vilka de förmågor och färdigheter är som möjliggör konstnärligt skapande och estetisk upplevelse, och som kan förklara konstens och skapandets centrala plats i människans liv.

  Projektet sammanför min tidigare forskning om kreativitet, konst och situerad kognition. Med hjälp av exempel från bildkonst, keramik, modern dans och jazzmusik, visar jag att förmågan att uppskatta och tillverka konstföremål beror på kroppsliga, sinnliga och emotionella processer som möjliggör interaktion mellan människa och artefakt på en för-reflektiv nivå, och hur konstnären mödosamt förfinar dem i sökandet efter ett unikt uttryck.

  Jag beskriver hur estetisk upplevelse uppstår i en oftast ordlös dialog med konstverket som kräver lyssnande och öppenhet för olikhet, och liknar den dialog vi för med dem som står oss närmast.

  Senaste nyheterna

  Six PhD positions at the department
  2018-02-01
  We have vacant positions for doctoral students in practical philosophy, theoretical philosophy and ...

  Truth and Post-Truth med Simon Blackburn 29 maj - 1 juni
  2018-01-29
  Truth and Post-Truth är titeln på årets Pufendorfföreläsningar med Simon Blackburn, professor i ...

  Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi
  2018-01-18
  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en ...

  Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
  2017-12-19
  Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical ...

  Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning
  2017-12-14
  David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

  Fler nyheter