lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Stöd till Ingar Brincks forskning om kreativitet och konst

2017-06-15

Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta forskning och att skriva större verk.

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, ska använda stödet till att sammanställa sin tidigare forskning till en bok. Arbetstiteln är

Frågor om konst och praktik: I dialog med tingen.

Så här beskriver Ingar Brinck själv projektet:

Syftet är att förklara vilka de förmågor och färdigheter är som möjliggör konstnärligt skapande och estetisk upplevelse, och som kan förklara konstens och skapandets centrala plats i människans liv.

Projektet sammanför min tidigare forskning om kreativitet, konst och situerad kognition. Med hjälp av exempel från bildkonst, keramik, modern dans och jazzmusik, visar jag att förmågan att uppskatta och tillverka konstföremål beror på kroppsliga, sinnliga och emotionella processer som möjliggör interaktion mellan människa och artefakt på en för-reflektiv nivå, och hur konstnären mödosamt förfinar dem i sökandet efter ett unikt uttryck.

Jag beskriver hur estetisk upplevelse uppstår i en oftast ordlös dialog med konstverket som kräver lyssnande och öppenhet för olikhet, och liknar den dialog vi för med dem som står oss närmast.

Senaste nyheterna

Einar Hansens Forskningsfond prisar digital arkeolog och känd kognitionsvetare
2017-06-26
Forskningsfondens svenska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Nicolo Dell’Unto som ...

Stöd till Ingar Brincks forskning om kreativitet och konst
2017-06-15
Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta ...

Medel till samverkansprojekt
2017-06-12
Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap har varit huvudsökande till ett projekt med ...

Korpar minns orättvisa människor
2017-06-07
De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de ...

Funktionell källkritik i skolan
2017-05-31
En grupp studenter från bl.a. masterprogrammet i kognitionsvetenskap har utvecklat en modul i ett ...

Fler nyheter