lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Stöd till Ingar Brincks forskning om kreativitet och konst

  2017-06-15

  Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta forskning och att skriva större verk.

  Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, ska använda stödet till att sammanställa sin tidigare forskning till en bok. Arbetstiteln är

  Frågor om konst och praktik: I dialog med tingen.

  Så här beskriver Ingar Brinck själv projektet:

  Syftet är att förklara vilka de förmågor och färdigheter är som möjliggör konstnärligt skapande och estetisk upplevelse, och som kan förklara konstens och skapandets centrala plats i människans liv.

  Projektet sammanför min tidigare forskning om kreativitet, konst och situerad kognition. Med hjälp av exempel från bildkonst, keramik, modern dans och jazzmusik, visar jag att förmågan att uppskatta och tillverka konstföremål beror på kroppsliga, sinnliga och emotionella processer som möjliggör interaktion mellan människa och artefakt på en för-reflektiv nivå, och hur konstnären mödosamt förfinar dem i sökandet efter ett unikt uttryck.

  Jag beskriver hur estetisk upplevelse uppstår i en oftast ordlös dialog med konstverket som kräver lyssnande och öppenhet för olikhet, och liknar den dialog vi för med dem som står oss närmast.

  Senaste nyheterna

  Bidrag till forskning om lärande och matematik
  2017-11-03
  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, ...

  Presentation om syntolkning på Bokmässan
  2017-09-25
  Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – ...

  Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi
  2017-09-13
  Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ...

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket
  2017-08-22
  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ...

  Forskning om hur datorer och mobiltelefoner formar mänskligt minne
  2017-08-03
  Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid ...

  Fler nyheter