lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Ledig anställning som postdoktor i praktisk filosofi

  2018-03-08

  Vi söker en postdoktor inom Lund Gothenburg Responsibility Project.

  Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i praktisk filosofi med placering i projektet ”Lund Gothenburg Responsibility Project” vid Filosofiska institutionen.

  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett 10-årigt projekt (som slutar 2025) under ledning av professor Paul Russell. Projektet är placerat vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet är LGRP placerat vid Filosofiska institutionen. LGRP involverar postdoktorer, doktorander och framstående besökande forskare, samt står som värd för konferenser, workshops och andra forskningsaktiviteter. LGRP:s ambition är att bli ett ledande forskningscentrum inom sitt område.

  LGRP bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja inom områdena handlingsteori, normativ etik, metaetik och juridiskt ansvar. För mer information om LGRP se: http://www.lgrp.lu.se/.

  Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet och projektet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen kring projektets teman, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer och projekt. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20% av arbetstiden.

  Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

  Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskargruppen och projektets helhet kommer att beaktas för anställningen om postdoktor.

  Särskilt meriterande är en akademisk bakgrund inom projektets forskningsområde, det vill säga fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse).

  Ansök senast den 29 mars. Läs mer här!

  Read more about the application and requirements in English here!

  Senaste nyheterna

  Jaget är en jazzorkester - om konsten att se sig själv
  2018-05-23
  När stiftelsen Baculus Deperditus för fjärde året i rad bjöd in till föreläsning i domkyrkan ...

  Filosofiska rummet i P1 om "Vägen till en svensk filosofi"
  2018-05-21
  Hur har den analytiska filosofin kommit att bli så dominerande i Sverige? Samtal mellan filosofen ...

  Sydsvenskan besökte alligatorforskare
  2018-04-20
  Kognitionsforskare från Filosofiska institutionen forskar på sex krokodiler som håller till i ett ...

  Årets Humanist- och teologdagar blickar in i det okända
  2018-04-11
  ”Okänd, ökänd, misskänd – förintelsen 1941-2018”, ”Turist bakom järnridån – en resa in i det ...

  Självständigt arbete i skolan måste kombineras med lärarledd undervisning
  2018-03-26
  Eleverna i den svenska skolan har fått arbeta allt mer självständigt på senare år. Men det fungerar ...

  Fler nyheter