lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Ledig anställning som postdoktor i praktisk filosofi

  2018-03-08

  Vi söker en postdoktor inom Lund Gothenburg Responsibility Project.

  Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i praktisk filosofi med placering i projektet ”Lund Gothenburg Responsibility Project” vid Filosofiska institutionen.

  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett 10-årigt projekt (som slutar 2025) under ledning av professor Paul Russell. Projektet är placerat vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet är LGRP placerat vid Filosofiska institutionen. LGRP involverar postdoktorer, doktorander och framstående besökande forskare, samt står som värd för konferenser, workshops och andra forskningsaktiviteter. LGRP:s ambition är att bli ett ledande forskningscentrum inom sitt område.

  LGRP bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja inom områdena handlingsteori, normativ etik, metaetik och juridiskt ansvar. För mer information om LGRP se: http://www.lgrp.lu.se/.

  Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet och projektet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen kring projektets teman, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer och projekt. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20% av arbetstiden.

  Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

  Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskargruppen och projektets helhet kommer att beaktas för anställningen om postdoktor.

  Särskilt meriterande är en akademisk bakgrund inom projektets forskningsområde, det vill säga fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse).

  Ansök senast den 29 mars. Läs mer här!

  Read more about the application and requirements in English here!

  Senaste nyheterna

  Phd position in the Choice Blindness lab
  2018-09-20
  The Choice Blindness lab at Lund University Cognitive Science, Sweden, is advertising a 4-year Phd ...

  Kognitionsvetare belönas med IgNobelpriset för tankeväckande forskning
  2018-09-14
  På Furuviks djurpark imiterar besökare och schimpanser varandra lika mycket. Det visade en studie i ...

  Beslutsblindhet leder till politiska åsiktsförändringar som består över tid
  2018-09-03
  Kognitionsvetare från Lunds universitet och Karolinska institutet har visat att det kognitiva ...

  Uthållighet ger bra prestationer i skolan
  2018-08-27
  Elever som inte ger sig utan försöker igen lyckas betydligt bättre och klarar mer avancerade ...

  Se inspelningarna med årets Pufendorfföreläsare, Simon Blackburn
  2018-07-02
  Årets Pufendorfföreläsningar hölls 29 maj - 1 juni på temat "Truth and Post-Truth" av Simon ...

  Fler nyheter