lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi
2018-01-18
The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en ...

Anslag från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnefond
2017-12-19
Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical ...

Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning
2017-12-14
David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

Conference on Formal Epistemology and Social Networks in Lund 24-25 April 2018
2017-12-12
This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using ...

Två bidrag till internationell postdok
2017-11-29
Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en ...

Fler nyheter