lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Föreläsningsserie:

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi. 
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer har uppkommit och andra saker som har varit speciellt viktiga i deras filosofiska gärning.

Föreläsningarna är öppna för alla (i mån av plats) och ges på svenska om inget annat anges. Ingen föranmälan krävs.
 
MARS
3     Anna Sofia Maurin (15:15 - 17:00, sal c121)
28   Kathrin Glüer-Pagin (15:15 - 17:00, sal c121)
       (denna föreläsning ges på engelska)

APRIL
28   Åsa Wikforss (15:15 - 17:00, sal c121) OBS! Nytt datum!

MAJ
12   Ingar Brinck (15:15 - 17:00, sal c126)


VARMT VÄLKOMNA!