lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Föreläsningsserie:

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi. 
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer har uppkommit och andra saker som har varit speciellt viktiga i deras filosofiska gärning.

Föreläsningarna är öppna för alla (i mån av plats) och ingen föranmälan krävs.

 

Föreläsningar höstterminen 2017

Alla nedanstående föreläsningar hålls på engelska.

NOVEMBER

23    Anandi Hattiangadi (15:15 - 17:00, sal LUX C121)

Det är också planerade föreläsningar med Elisabeth Schellekens Dammann och Pauliina Remes under höstterminen 2017. Vi återkommer med datum för dessa.

 

Föreläsningar vårterminen 2017
MARS
3     Anna Sofia Maurin (15:15 - 17:00, sal c121)
28   Kathrin Glüer-Pagin (15:15 - 17:00, sal c121)
       (denna föreläsning gavs på engelska)

APRIL
28   Åsa Wikforss (15:15 - 17:00, sal c121)

MAJ
12   Ingar Brinck (15:15 - 17:00, sal c126)


VARMT VÄLKOMNA!