lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Administration


Ingela Byström

inköpssamordnare, projektledare

ingela.bystromfil.luse
046–222 75 77


Eva Sjöstrand

forskningsadministratör, studievägledare

eva.sjostrandfil.luse
046–222 09 23


Annah Smedberg Eivers

projektadministratör, utbildningsadministratör

annah.smedberg_eiverssol.luse
046–222 34 97


Anna Östberg

katalogadministratör, utbildningsadministratör

anna.ostbergfil.luse
046–222 75 90


Kognitionsvetenskap


Praktisk filosofi


Teoretisk filosofi


Jan Hartman

universitetslektor

jan.hartmanfil.luse
046–222 32 53

Ämneskoordinatorer

Undrar du något om institutionens tre avdelningar? Kontakta då rätt person:

Praktisk filosofi:

Toni Rønnow-Rasmussen

Teoretisk filosofi:

Erik J. Olsson

Kognitionsvetenskap:

Christian Balkenius