lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Administration


Astrid Byrman

Astrid Byrman

utbildningsadministratör

astrid.byrmanfil.luse
046–222 75 90


Ingela Byström

Ingela Byström

inköpssamordnare, projektledare

ingela.bystromfil.luse
046–222 75 77


Eva Sjöstrand

Eva Sjöstrand

forskningsadministratör, studievägledare

eva.sjostrandfil.luse
046–222 09 23


Kognitionsvetenskap


Praktisk filosofi


Wlodek Rabinowicz

Wlodek Rabinowicz

professor, professor emeritus, seniorprofessor

wlodek.rabinowiczfil.luse
046–222 75 95


Teoretisk filosofi


Jan Hartman

Jan Hartman

universitetslektor

jan.hartmanfil.luse
046–222 32 53