lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Administration


Astrid Byrman

utbildningsadministratör

astrid.byrmanfil.luse
046–222 75 90


Ingela Byström

inköpssamordnare, projektledare

ingela.bystromfil.luse
046–222 75 77


Eva Sjöstrand

forskningsadministratör, studievägledare

eva.sjostrandfil.luse
046–222 09 23


Kognitionsvetenskap


Praktisk filosofi


Teoretisk filosofi


Jan Hartman

universitetslektor

jan.hartmanfil.luse
046–222 32 53

Ämneskoordinatorer

Undrar du något om institutionens tre avdelningar? Kontakta då rätt person:

Praktisk filosofi:

Toni Rønnow-Rasmussen

Teoretisk filosofi:

Erik J. Olsson

Kognitionsvetenskap:

Christian Balkenius