lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk filosofi: Grundkurs

FPRA12

Kurskod: FPRA12
Engelsk titel: Practical Philosophy: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2017. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-72911

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 09.15 – 10.00: LUX C126

Lärare: Henrik Andersson, Dan Egonsson, Cathrine Felix, Jakob Green Werkmäster, Mattias Gunnemyr, Frits Gåvertsson, Björn Petersson

Beskrivning

Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Filosofiska synsätt anläggs på moraliska, politiska, estetiska och religiösa uppfattningar. Genom hela kursen belyses metoder för argumentation och kritiskt tänkande i relation till de olika filosofiska sakfrågorna.

•Delkurs 1. Introduktion och moralfilosofins historia (7,5 hp).

•Delkurs 2. Kritiskt tänkande i värdefrågor och tillämpad etik (6 hp).

•Delkurs 3. Moralfilosofi (7,5 hp).

•Delkurs 4. Samhällsfilosofi (4,5 hp).

•Delkurs 5. Religionsfilosofi och estetik (4,5 hp).

Delkurser
  1. Introduktion och moralfilosofins historia, 7,5 hp
  2. Kritiskt tänkande och tillämpad etik, 6 hp
  3. Moralfilosofi, 7,5 hp
  4. Samhällsfilosofi, 4,5 hp
  5. Religionsfilosofi och estetik, 4,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2017

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
28 augusti 2017 – 14 januari 2018

Sista anmälningsdag 18 april 2017

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Praktisk filosofi: Grundkurs är 50 000 SEK.