lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LUX-biblioteket

LUX-biblioteket tillhör HT-biblioteken tillsammans med SOL-biblioteket. På LUX-biblioteket finns tryckt och elektroniskt material inom LUX ämnen. Via HT-bibliotekens webbplats får du tillgång till söksystem och ämnesguider. Alla ämnen inom HT har en egen ämnesbibliotekarie och det finns även bibliotekarier som är specialister inom andra områden t.ex. publiceringsverksamhet och studentstöd. I bibliotekets lokaler får du tillgång till bl.a. datorer, kopiatorer, studieplatser, tysta läsesalar och grupprum. Information om lån hittar du på bibliotekets hemsida.

Öppettider under terminstid:
måndag–fredag 09.00–19.00
lördag 10.00–16.00
Förändringar i öppethållande kan förekomma, t.ex. i samband med helgdagar. Dessa anslås på biblioteket och på hemsidan. Se www.htbibl.lu.se

Mejladress: luxhtbibl.luse
Tel. lånedisk: 046–222 64 90