lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

LUX-husen

LUX består av flera olika byggnader, nya och gamla, som är sammanbyggda med varandra och som alla innehåller undervisningslokaler. Som ny student är det inte alltid lätt att hitta rätt och du är givetvis välkommen att fråga om hjälp till exempel i receptionen i foajén. En liten vägledning får du till höger!

Så här hittar du till rätt sal (exempel): Salsbeteckningarna har i schemat, förutom LUX, en bokstav och tre siffror, exempelvis LUX:C126. C står för Hus C och 126 för salsnumret. Om salsnumret börjar med 0 betyder detta källarplan, 1 betyder bottenplan, 2 betyder en trappa upp osv.

LUX-guiden

Du som har valt att läsa något av de ämnen som finns på LUX kommer till en stimulerande miljö. Här finns arkeologer, filosofer, historiker, kulturvetare, teologer och religionsvetare i samma byggnadskomplex. Denna broschyr ger dig information om LUX och praktisk vägledning i olika frågor som berör dina studier. Lycka till med dina studier på LUX!

Studenter och anställda har tillgång till LUX-guiden genom att logga in med sin StiL-identitet/LUCAT.

LUX-guiden (PDF)

Översiktskartor

Studenter och anställda har tillgång till översiktskartor genom att logga in med sin StiL-identitet/LUCAT.

LUX översiktskarta (PDF 3.6 MB)

Hus A: Här hittar du Institutionen för Arkeologi och Antikens historia (plan 1 och 2) och Historiska institutionen (plan 2, 3 och 4). Här finns också enstaka undervisningsrum och läsplatser i trapphuset. På första våningen ligger vaktmästeriet.

Hus B:
På plan 1, 2, 3 och 4 finns Centrum för teologi och religionsvetenskap och på plan 4 och 5 har Filosofiska institutionen sin hemvist. Kansliet för humaniora och teologi ligger inhyst på plan 2 och 3. Här finns också en mängd lärosalar och grupprum, företrädesvis på plan 1 och 2. Har du medhavd mat så finns det studentpentry (plan 0) och sittplatser på entréplan.

Hus C:
Här finns en stor hörsal med 244 platser och en mängd lärosalar och grupprum. Institutionen för kulturvetenskaper hittar du på plan 3 och 4. IT-avdelningen är placerad på plan 2. På entréplan ligger HT-biblioteket och Humanistlaboratoriet II som också finns på plan 0. I Hus C finns även två datorsalar på plan 2.