lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledare

Studievägledarna ger råd samt stöd och information om utbildningsval, upplägg av studier, studieteknik, utlandsstudier, bekymmer som kan uppstå under studietiden, examination o.s.v.

Vid frågor av allmän karaktär kan du alltid vända dig till Lunds universitets centrala studievägledning medan om dina frågor kräver ämnesspecifik kompetens är det bra att vända sig till ditt ämnes studievägledare.
 

Kontakta studievägledaren för det ämne du är intresserad av:

Institutionen för arkeologi och antikens historia

 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Arkeologi – teori och praktik (masterprogram)
 • Historisk arkeologi
 • Historisk osteologi


Filosofiska institutionen

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap
 • Praktisk filosofi, politik och ekonomi (kandidatprogram)
 • Praktisk filosofi
 • Teoretisk filosofi


Historiska institutionen

 • Historia
 • Masterprogrammet historiska studier
 • Mänskliga rättighetsstudier
 • Kandidatprogram i mänskliga rättighetsstudier


Institutionen för kulturvetenskaper

 • Master of Applied Cultural Analysis
 • Arkivvetenskap
 • Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Bokhistoria
 • Kandidatprogram i digitala kulturer
 • Etnologi
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Intermediala studier
 • Konsthistoria och visuella studier
 • Kulturadministration
 • Kandidatprogram i modevetenskap
 • Museologi
 • Musikvetenskap
 • Master in Visual Culture


Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

 • Religionsvetenskap, inklusive islamologi, judaistik och religionshistoria
 • The Religious Roots of Europe (masterprogram)
 • Teologi
 • Kandidatprogram i teologi
 • Masterprogram i teologi och religionsvetenskap