lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Ylva von Gerber

Ylva von Gerber

forskare, studievägledare, Studievägledare

ylva.von_gerberfil.luse
046–222 75 93


Anna Östberg

Anna Östberg

utbildningsadministratör

anna.ostbergfil.luse
046–222 75 90

Kognitionsvetenskap


Jana Holsanova

Jana Holsanova

Universitetslektor, docent, forskare, studierektor

jana.holsanovalucs.luse
046–222 09 26


Mathias Osvath

Vetenskaplig föreståndare

mathias.osvathlucs.luse
046–222 32 99


Annika Wallin

Annika Wallin

Universitetslektor, docent

annika.wallinlucs.luse
046–222 08 99

Praktisk filosofi


Jonas Josefsson

Jonas Josefsson

universitetsadjunkt, studierektor

jonas.josefssonfil.luse
046–222 75 96


Ylva von Gerber

Ylva von Gerber

doktorand, studievägledare, Studievägledare

ylva.von_gerberfil.luse
046–222 75 93

Teoretisk filosofi


Victoria Höög

Victoria Höög

docent, filosofiska inst, idé- och lärdomshistoria

victoria.hoogfil.luse
046–222 75 99


Ylva von Gerber

Ylva von Gerber

doktorand, studievägledare, Studievägledare

ylva.von_gerberfil.luse

Vetenskaplig grundkurs


Victoria Höög

Victoria Höög

director VGk, docent, filosofiska inst, idéhistoria

victoria.hoogfil.luse
046–222 75 99