lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Filosofiska institutionen


Anna Östberg

Anna Östberg

utbildningsadministratör

anna.ostbergfil.luse
046–222 75 90

Kognitionsvetenskap


Jana Holsanova

Jana Holsanova

Universitetslektor, docent, forskare, studierektor

jana.holsanovalucs.luse
046–222 09 26


Mathias Osvath

Vetenskaplig föreståndare

mathias.osvathlucs.luse
046–222 32 99


Annika Wallin

Annika Wallin

Universitetslektor, docent

annika.wallinlucs.luse
046–222 08 99

Praktisk filosofi

Teoretisk filosofi


Tobias Hansson Wahlberg

Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, forskare och FoU-studierektor

tobias.hansson_wahlbergfil.luse
046–222 36 94


Victoria Höög

Victoria Höög

docent, filosofiska inst, idé- och lärdomshistoria

victoria.hoogfil.luse
046–222 75 99