lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Björn Sjödén

Master i kognitionsvetenskap, fil.mag. i psykologi, fil.kand. i filmvetenskap och nederländska. Tidigare verksam som bitr forskare i psykologi samt frilansande översättare och språklärare.

För närvarande är jag anställd som doktorand vid LUCS, inom projektet Digitala Dialoger, Unga Nätkulturer. Huvudsyftet med projektet är att utforska dialoger mellan unga människor och digitala karaktärer, med avseende på interaktionens betydelse för motivation, engagemang och prestation i inlärningssammanhang. Jag är involverad i utvecklingen av en lärbar, virtuell agent (s.k. "teachable agent") i ett matematikspel för grundskolan. Några aktuella frågor rör hur man kan lära sig genom att lära ut, genom både uppgiftsorienterad och social dialog med agenten. Mina specifika intressen rör 'automatiska' effekter på inlärning som kan förklaras med social-kognitiva processer avseende t.ex. stereotypisering och positioneringen av spelaren som en "lärare" snarare än en "elev".


Forskning

Innehållsansvarig: Björn Sjödén
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Björn Sjödén

Kontaktinformation

Björn Sjödén
doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 40 45

Mobil 072–034 26 14

Fax 046–222 48 17

Rum LUX:B467

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länk