lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Wlodek Rabinowicz

Jag är seniorprofessor i praktisk filosofi vid Lunds universitet och Centennial Professor vid London School of Economics. Efter att ha studerat filosofi i Warszawa och sedan i Uppsala disputerade jag i Uppsala 1979. Där stannade jag sedan kvar, först som forskardocent och sedan som lektor i praktisk filosofi. Under denna period var jag t.f. professor i praktisk filosofi 1987-89, prefekt för Filosofiska institutionen i Uppsala 1988-93 och en av direktorer för Svenska kollegiet för avancerade studier (SCAS) 1994-95.
1995 utnämndes jag till professor i praktisk filosofi i Lund.
Forskningsområden: moralfilosofi, värdeteori, beslutsteori och filosofisk logik.
F. n. forskar jag främst inom värdeteor och beslutsteori.
Andra aktuella uppdrag: Long-term Fellow vid SCAS. Medredaktör för Theoria samt för Philosophy and Phenomenological Research.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Tidigare uppdrag: Huvudredaktör for Theoria 1996-1999. Redaktör för Economics and Philosophy 1997-2002. President för European Society for Analytic Philosophy 1999-2002. Ordf. för Svenska filosofisällskapet 2007-2009. Ordförande för Schockpriskommittén för logik och Filosofi vid Kungl. Vetenskapsakademien 2009-2014.

Forskningsanslag: Riksbankens Jubileumsfond 1999-2003, 2003-2007, Vetenskapsrådet: 2007-2012.

Forskningsvistelser: Leibnizprofessor vid universitetet i Leipzig 2000; adjungerad professor vid Research School for Social Sciences i Canberra 2003-2007, gästforskare vid All Souls i Oxford 2007, vid SCAS 1994, 2004,2008,2011, 2014 och vid University College i Oxford 2013; Centenary Fellow - Scots Philosophical Association 2013; gästforskare inom det faransk-svenska programmet i ekonomi och filosofi - Paris 2013 och 2014.
Festskrifter:
"Odds and Ends: Philosophical essays Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by S. Lindström, R. Sliwinski and J. Österberg, Uppsala 1996;
"Hommage à Wlodek: 60 Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz", ed. by T. Rönnow-Rasmussen, B. Petersson, J. Josefsson and D. Egonsson, Lund 2007, http://www.fil.lu.se/hommageawlodek

Lärda sällskap: Institut International de Philosophie, Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Academia Europaea, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Vetenskapssocieteteten i Lund, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Tampereklubben.

Innehållsansvarig: Wlodek Rabinowicz
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-05-23

Wlodek Rabinowicz

Kontaktinformation

Wlodek Rabinowicz
professor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 75 95

Fax 046–222 44 24

Rum LUX:B520

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30