lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Betty Tärning

Innehållsansvarig: Betty Tärning
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Kontaktinformation

Betty Tärning
doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 40 45

Fax 046–222 48 17

Rum 414

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30