lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Forskargrupper

  • The Educational Technology Group Educational Technology Group består av seniorforskare, doktorander och masterstudenter vid Lunds och Linköpings Universitet. Gruppen utvecklar "en ny ...

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar (6 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (5 st)

Betty Tärning

Doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post betty.tarninglucs.luse

Telefon 046–222 40 45

Rum LUX:B467

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30