lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Andrey Anikin

Doktorand
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post andrey.anikinlucs.luse

Telefon 046–222 02 84

Mobil 072–037 16 32

Rum LUX:B476

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länk