lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag hjälper till med registreringar på kurser, inläggning av betyg och administrering av tentor. Det är mig du kan kontakta för att bli omregistrerad på en kurs som du har läst en tidigare termin, men där du har delkurser kvar som du vill avsluta. Du ska också kontakta mig om du väljer att avbryta en kurs.

Astrid Byrman

Utbildningsadministratör
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post astrid.byrmanfil.luse

Telefon 046–222 75 90

Rum B524

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30