lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Christian Balkenius

Se min hemsida på christian.balkenius.se


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Christian Balkenius
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Christian Balkenius

Kontaktinformation

Christian Balkenius
professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 32 51

Fax 046–222 48 17

Rum LUX:B452

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Länkar