lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Se min hemsida på christian.balkenius.se

Forskning

Forskargrupper

  • LUCS Robotikgrupp (Forskningsledare) LUCS Robotikgrupp består av forskare och masterstudenter vid Avdelningen för kognitionsvetenskap i Lund. Vi bygger humanoida robotar som används för ...

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (36 st)
Bokkapitel (11 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (53 st)
Rapporter (6 st)
Working papers (5 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Undervisning

Christian Balkenius

Professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post christian.balkeniuslucs.luse

Telefon 046–222 32 51

Rum LUX:B452

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar