lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Christian Balkenius

Se min hemsida på christian.balkenius.se


Forskning

Administrativt

Innehållsansvarig: Christian Balkenius
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Christian Balkenius

Kontaktinformation

Christian Balkenius
professor
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 32 51

Fax 046–222 48 17

Rum 315B

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30

Länkar