lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Dan Egonsson

Forskningsintresse: Moralfilosofi och angränsande områden.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Dan Egonsson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Dan Egonsson

Kontaktinformation

Dan Egonsson
professor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 94 72

Mobil 070–442 50 07

Fax 046–222 44 24

Rum LUX:B517

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30