lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Eva Sjöstrand

Jag har två anställningar, vid Filosofiska institutionen och på Avdelningen för medicinsk etik.

På Filosofiska institutionen är jag projektsekreterare inom Linnémiljön Cognition, Communication and Language, samt studievägledare på avdelningen för Kognitionsvetenskap.

På avdelningen för Medicinsk etik är jag forskningsadministratör.

Innehållsansvarig: Eva Sjöstrand
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-09-27

Eva Sjöstrand

Kontaktinformation

Eva Sjöstrand
studievägledare
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 09 23

Mobil 073–848 75 00

Fax 046–222 44 24

Rum BMC I 1228

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
Kungshuset,, 222 22 Lund

Hämtställe 30