lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min avhandling, Perfection and Fiction, är en studie i Iris Murdochs moralfilosofi med särskilt fokus på hur moral är tätt sammanlänkat med självförbättring samt hur (literära) fiktioner spelar en viktig roll i vår strävan efter moralisk utveckling i Murdochs teoretiska ansats.

Övriga intresseområden innefattar (moral)filosofins historia (inklusive historiefilosofi), etisk teori, eudaimonism, moralpsykologi, estetik, filosofi och litteratur, och emotionsfilosofi.

Forskning

Om forskningen

Övriga intresseområden innefattar (moral-)filosofins historia (i viss mening innefattande historiefilosofi och historieteori), metaetik, etisk teori, värdeteori, moralpsykologi, emotionsfilosofi, filosofi och literatur, samt religionsfilosofi.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (4 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2018

Övriga uppdrag och meriter

Frits Gåvertsson

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frits.gavertssonfil.luse

Telefon 046–222 78 59

Rum LUX:B514

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar