lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag blev, efter studier i religionsvetenskap, praktisk filosofi, etik och idé- och lärdomshistoria, antagen som doktorand i praktisk filosofi september 2011.

Jag arbetar huvudsakligen med klassisk perfektionism, dvs. etiska teorier som utifrån en idé om det goda livet förstått som ett utvecklande av den mänskliga naturen söker förena ett begreppsliggörande av vårt yttersta mål med en teori om praktisk rationalitet. Jag intresserar mig även för närliggande problemkomplex och teorier såsom frågor rörande moralisk utveckling, moralisk (o)kodifierbarhet, relationen mellan filosofi och litteratur, mänskliga rättigheter, moralisk generaliserbarhet och partikularism.

Forskning

Om forskningen

Övriga intresseområden innefattar (moral-)filosofins historia (i viss mening innefattande historiefilosofi och historieteori), metaetik, etisk teori, värdeteori, moralpsykologi, emotionsfilosofi, filosofi och literatur, samt religionsfilosofi.

Publikationer

Artiklar (5 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning hösten 2017

Övriga uppdrag och meriter

Conference Organisation

2016041415 ‘Graduateworkshop on Fiction and Philosophy’, Lund University, Department of Philosophy.April 14-15th 2016. With Dan Egonsson, Ylwa Wirling and Anna Persson.

Radio

20160424 ‘FilosofiskaRummet Läsvärt: Om fiktionens betydelse för filosofin’ [A Good Read: on therelevance of fiction for philosophy] Broadcasted on SR P1 (Swedish nationalpublic service radio).

Public talks

20150707 ‘Medicinanalogini antik etik’ [The Medical Analogy in Ancient Ethics] Mariakyrkan, Båstad.

Memberships

2012- Chair of the philosophical Society, Lund University.

2011- Seminar leader, PhD. Seminar in practical philosophy, Lund University.

Frits Gåvertsson

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frits.gavertssonfil.luse

Telefon 046–222 78 59

Mobil 046–222 78 59

Rum LUX:B514

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30