lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag blev, efter studier i religionsvetenskap, praktisk filosofi, etik och idé- och lärdomshistoria, antagen som doktorand i praktisk filosofi september 2011.

Mitt avhandlingsprojekt, med arbetstiteln "Perfection & Fiction", rör kopplingen mellan klassisk perfektionism (idén att moralen ytterst rör utvecklandet av den mänskliga naturen) och skönlitteratur. Enkelt uttryckt kan man säga att min avhandling, som består av en serie närläsningar av både moralfilosofiska och skönlitterära verk, försöker ge stöd åt den intuitiva idén att man kan bli en bättre människa genom att läsa skönlitteratur (en tes som naturligtvis inte på något sätt utesluter att det finns andra vägar till moralisk bättring).

Övriga intresseområden innefattar (moral)filosofins historia (inklusive historiefilosofi), etisk teori, eudaimonism, moralpsykologi, estetik, Iris Murdochs filosofi, och emotionsfilosofi.

Forskning

Om forskningen

Övriga intresseområden innefattar (moral-)filosofins historia (i viss mening innefattande historiefilosofi och historieteori), metaetik, etisk teori, värdeteori, moralpsykologi, emotionsfilosofi, filosofi och literatur, samt religionsfilosofi.

Publikationer

Artiklar (4 st)
Konferensbidrag (4 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2018

Övriga uppdrag och meriter

Frits Gåvertsson

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post frits.gavertssonfil.luse

Telefon 046–222 78 59

Mobil 046–222 78 59

Rum LUX:B514

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30