lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i praktisk filosofi den 13 september 2014. Min avhandling "Value Grounded on Attitudes – Subjectivism in Value Theory" (Media-Tryck, 2014) var ett bidrag till den delen av filosofin som undersöker värde och värderingar och handlade specifikt om hur den subjektivistiska ståndpunkten inom värdeteorin skall förstås. Jag har sedan tidigare en filosofie magisterexamen i praktisk filosofi samt en filosofie kandidatexamen i teoretisk filosofi båda också från Lunds universitet. Utöver filosofi har jag även studerat religionsvetenskap och pedagogik vid Lunds universitet och Malmö Högskola.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är främst inom värdeteori men jag har ett brett intresse för såväl den praktiska som den teoretiska filosofins problemområden.

Övriga uppdrag och meriter

Jag undervisar/har undervisat på följande kurser i praktisk filosofi:

Moralfilosofi, grundnivå, upprepade tillfällen sedan ht 2010
Moralisk skepticism, valbar kurs på fortsättningsnivå samt kandidatnivå, vt 2012
Moralens evolution, valbar kurs på fortsättningsnivå samt kandidatnivå, ht 2014

Fritz-Anton Fritzson

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post fritz-anton.fritzsonfil.luse

Telefon 046–222 76 42

Mobil 073–708 27 92

Rum LUX:B532

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30