lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Henrik Andersson

Jag har en magisterexamen i praktisk filosofi. Sedan september 2011 är jag doktorand i praktisk filosofi.

Jag intresserar mig främst för värdeteori. Min avhandling kommer handla om värderelationer.


Forskning

  • Avhandlingsprojekt

Undervisning

Innehållsansvarig: Henrik Andersson
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-05-04

Henrik Andersson

Kontaktinformation

Henrik Andersson
doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 00 00

Fax 046–222 44 24

Rum 212

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30