lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Civilekonom, Internationell ekonomi
Jag har arbetat med EU:s fonder och program sedan 1997, tidigare bl a som EU-samordnare vid Lunds kommun. Sedan 2008 har jag arbetat vid Lunds universitet, dels med projektadministration i två EU-finansierade forskningsprojekt dels som forskningshandläggare vid Forskningsservice och de senaste åren med projekthantering och forskningsfinansiering även från svenska finansiärer.

Jag har för närvarande två anställningar:

Project Manager för den tvärvetenskapliga Linnémiljön Thinking in Time - Cognition, Communication and Learning, med placering vid Filosofiska Institutionen

På Institutionen för Kulturvetenskaper arbetar jag med Susanne Lundin, professor i etnologi samt med Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier. Jag är ansvarig för administration av pågående forskningsprojekt, finansieringsplanering inför framtida forskningsinsatser och deltar sedan 2013 som forskningsassistent i EU-projektet HOTT.

Forskning

Publikationer

Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Rapporter (2 st)

Ingela Byström

Projektledare, inköpssamordnare
Filosofiska institutionen

Projektassistent
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ingela.bystromfil.luse

Telefon
046–222 75 77 (projektledare)
046–222 30 28 (projektassistent)

Mobil 073–827 18 48

Rum
LUX:B455 (projektledare)
LUX:C411 (projektassistent)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30