lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jeanette Emt

Universitetsadjunkt
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post jeanette.emtfil.luse

Mobil 072–222 45 64

Rum LUX:B473

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30