lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (22 st)
Konferensbidrag (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Olle Lind

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post olle.lindfil.luse

Mobil 076–347 08 84

Rum LUX:B476

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30