lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (4 st)
Förord (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Tidningsartiklar (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Rasmus Kraemmer Rendsvig

Doktorand
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus_kraemmer.rendsvigfil.luse

Mobil +45  268 305 13

Rum LUX:B478

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk