lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tomas Persson

Doktor i kognitionsvetenskap sedan februari 2008 och biträdande vetenskaplig föreståndare vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik.

Förutom ett generellt intresse av människans evolution och apors beteende är intresset fokuserat på frågor som rör människoapors föreställningsförmågor. Detta har konkret studerats i t.ex. gorillors och bonoboers förståelse av bilder vid Givskud Zoo och vid f.d. Great Ape Trust of Iowa, och för tillfället i diverse nya projekt. Se nedan.

Publikationer som ej finns nedan finns, och kan i förekommande fall laddas ner, här.

Jag undervisar på kursen Djurkognition.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Tomas Persson
Sidinnehåll uppdaterat: 2013-01-25

Tomas Persson

Kontaktinformation

Tomas Persson
Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 02 84

Fax 046–222 48 17

Rum 311

Besöksadress
Kungshuset, Lundagård

Postadress
222 22 Lund

Hämtställe 30

Länkar