lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tentamen

Tentamensschema för nuvarande termin

Hitta till tentamenslokaler utanför LUX:

Tentamensanmälan görs via e-post

Till omtentamen och uppsamlingstentamen måste du anmäla dig senast sju dagar i förväg. 

Anmälan gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till: tentamensanmalanfil.luse

I meddelandet ska framgå ditt namn, tentamensdatum samt vilken kurs/delkurs det är du vill tentera.

Försäkra dig om att du får en bekräftelse per e-post på din tentamensanmälan! 

Uppsamlingstentamen för HT 2017

Obs! Delkurserna i praktisk och teoretisk filosofi tenteras vid olika datum.

Uppsamlingstentamen för samtliga delkurser inom teoretisk filosofi som getts under höstterminen samt Kognitiv neurovetenskap (KOGP02) äger rum torsdag den 8 februari 2018, kl. 8-12. Sal LUX B:237.

Uppsamlingstentamen för samtliga delkurser inom praktisk filosofi som getts under höstterminen samt One World, One Language (SASH81) äger rum fredag den 9 februari 2018, kl. 8-12. Sal LUX B:237

Om du har läst kurser under tidigare terminer, var vänlig kontrollera att litteraturlistan är densamma. Vid frågor kontakta Ylva von Gerber (filosofi) eller Eva Sjöstrand (kognitionsvetenskap).