lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Filosofiska Föreningen

Filosofiska föreningen är en ideell förening, som bildades 1922. Idag har föreningen ett trettiotal medlemmar. Föreningens arrangemang riktar sig främst till forskare och studenter vid Filosofiska institutionen i Lund, men också till en filosofiintresserad allmänhet. Den huvudsakliga verksamheten består av föredrag, seminarier och symposier inom filosofi, med inbjudna svenska och utländska gäster.
 
Medlemsavgift: 20 kr/år.
Betalas in på plusgirokonto 438972-2 (eller kontakta föreningen)

Filosofiska föreningens styrelse

GLORIA MÄHRINGER, ordförande/chair

MELINA TSAPOS, vice ordförande/vice chair

OLLE BLOMBERG, nätmästare/webmaster

MATTIAS GUNNEMYR, kassör/treasurer

THÉRÈSE SÖDERSTRÖM, sexmästare/hosting

LINA HALLBERG, sekreterare/secretary

Kontakt

Filosofiska föreningen

Helgonavägen 3

Box 192, 221 00 Lund

gloria.mahringerfil.luse