lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Föreläsningsserie:

The Road Less Traveled

The Road Less Traveled är en föreläsningsserie med svenska professorer i filosofi. 
Under föreläsningarna kommer professorerna att ge en övergripande presentation av sin forskning, hur deras ursprungliga intresse för filosofi har sett ut, hur deras forskning har utvecklats, hur innovationer och nya idéer har uppkommit och andra saker som har varit speciellt viktiga i deras filosofiska gärning.

Föreläsningarna är öppna för alla (i mån av plats) och ingen föranmälan krävs.

 

Föreläsningar höstterminen 2017

Alla höstens föreläsningar ges på engelska.

OKTOBER

25    Pauliina Remes (15:15 - 17:00, sal LUX C126)

        Human beings, persons, selves: old and new conceptualisations.

NOVEMBER

23    Anandi Hattiangadi (15:15 - 17:00, sal LUX C121)

        Post-Truth, Science Studies and Quietism

DECEMBER

11    Sharon Rider (15:15 - 17:00, sal LUX C121)

        Nothing is as captivating as everything

19    Elisabeth Schellekens Dammann (15:15 - 17:00, sal LUX C121)

VARMT VÄLKOMNA!

 

Föreläsningar vårterminen 2017
MARS
3     Anna Sofia Maurin (15:15 - 17:00, sal c121)
28   Kathrin Glüer-Pagin (15:15 - 17:00, sal c121)

APRIL
28   Åsa Wikforss (15:15 - 17:00, sal c121)

MAJ
12   Ingar Brinck (15:15 - 17:00, sal c126)