lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Pufendorf-föreläsningarna

Pufendorf-föreläsningarna

Filosofiska Institutionen bjuder varje år in en framstående filosof eller kognitionsforskare att ge de så kallade Pufendorf-föreläsningarna; öppna föreläsningar för alla med ett intresse för filosofi eller kogntionsvetenskap.
Läs mer om Pufendorf-föreläsningarna!