lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

  Bidrag till forskning om lärande och matematik

  2017-11-03

  Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet.

  De får bidrag för projektet "Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik".

  Av de 94 projekt som ansökte om bidrag beviljades fem stycken, enligt Skolforskningsinstitutets hemsida.

  Latest News

  Två bidrag till internationell postdok
  2018-12-10
  Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

  Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
  2018-11-26
  I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

  Hur vi navigerar bland våra minnen
  2018-11-09
  Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

  Chimps like to copy human visitors to the zoo
  2018-10-23
  Gabriela-Alina Sauciuc och Tomas Persson skriver i The Conversation om deras forskning om hur ...

  Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online
  2018-10-22
  Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor ...

  More news