lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Latest News

Två bidrag till internationell postdok
2018-12-10
Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
2018-11-26
I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

Hur vi navigerar bland våra minnen
2018-11-09
Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

Chimps like to copy human visitors to the zoo
2018-10-23
Gabriela-Alina Sauciuc och Tomas Persson skriver i The Conversation om deras forskning om hur ...

Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online
2018-10-22
Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor ...

More news