lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

  Four PhD positions at the department

  2019-02-01

  We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and practical philosophy, within "Lund-Gothenburg Responsibility Project".

  By following the links below you can read more about each position. Last application date is 1 March 2019.

  Two faculty funded positions:

  One position in theoretical philosophy

  One position in cognitive science

  Two externally funded positions in practical philosophy within "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

  På svenska

  Via länkarna nedan kommer du direkt till varje utlysning där du kan läsa mer om anställningarna, både på svenska och engelska. För samtliga tjänster är sista ansökningsdag den 1 mars 2019.

  Två fakultetsfinansierade doktorandtjänster:

  en tjänst i teoretisk filosofi

  en tjänst i kognitionsvetenskap

  Två externfinansierade tjänster i praktisk filosofi inom "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

  Latest News

  Varför lära in utantill när det bara är att googla?
  2019-02-18
  Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, medverkade i Vetandets värld i Sveriges Radio den 11 ...

  Four PhD positions at the department
  2019-02-01
  We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and ...

  Masterstudenter i kognitionsvetenskap på mässa för innovativ interaktion
  2019-01-22
  Masterstudenter i kognitionsvetenskap och civilingenjörsstudenter visade upp sina forsknings- och ...

  Hedersdoktor vid HT avliden
  2019-01-15
  Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor ...

  Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
  2019-01-10
  Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats ...

  More news