lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Anslag till forskning om att hantera klagomål mot energi- och klimatomställningen på ett rättvist sätt

2019-08-30

Eric Brandstedt (Filosofi) har tillsammans med Vasna Ramasar (Humanekologi) och Henner Busch (LUCSUS) tilldelats medel för ett treårigt forskningsprojekt med titeln: "Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo".

Projektet syftar till att öka förståelsen av och förbättra möjligheterna för att rättvist hantera de klagomål som den pågående energiomställningen kan ge upphov till nationellt och internationellt. Med hjälp av en deltagande forskningsansats genomför projektet en kritisk granskning av de invändningar som väckts mot energi- och klimatomställningen samt beslutsfattares ansvar för att bemöta dessa. Målsättningen är att utveckla ett verktyg som kan ge beslutsfattare vägledning om hur dessa klagomål bör förstås och hanteras.

Anslaget är totalt på 7 918 000 kronor.

Latest News

"Mycket hjärna" om formellt och informellt lärande
2019-12-05
I det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna diskuteras om det är skillnad mellan hur vi lär ...

Kunskapsförmedlande journalister och framstående dansk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet
2019-11-27
Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för ...

Pedagogiska magasinet uppmärksammar forskning om digitala läromedel
2019-11-26
I senaste numret av Pedagogiska magasinet, ett temanummer om digital skola, uppmärksammas ...

Filosofiska rummet om språkets uppkomst
2019-11-26
Kognitionsforskaren Mathias Osvath medverkade i Filosofiska rummet i Sveriges radio den 24 ...

Agneta Gulz om hur man bäst skapar motivation hos elever
2019-11-21
Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, intervjuades i Skolvärlden den 11 november och gav ...

More news