lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

The Philosophers in Kungshuset

Undervisning och forskning i filosofiämnena, praktisk och teoretisk filosofi, har bedrivits i Lundagård 1688 - 2014. Under denna period på 346 år har filosofiämnena haft sin hemvist i Kungshuset under 250 år.

Ämnet kognitionsvetenskap har haft sin bas i Kungshuset sedan 1988, då ämnet grundades vid Lunds universitet.

Sommaren 2014 lämnade Filosofiska institutionen Lundagård och Kungshuset och flyttade till det nya humanist- och teologcentrumet, LUX, på Helgonavägen 3.

Delar av Filosofiska institutionen framför Kungshusets port. (Klicka på bilden för högupplöst version)

Kungshuset uppfördes på 1580-talet som danskt renässansslott i rött tegel. 1688 övertogs Kungshuset av det nya svenska universitetet.

Ektrappan i Kungshusets torn uppfördes 1732.

Doktorandrummet för praktisk och teoretisk filosofi på andra våningen.

Kognitionsvetarnas robotlaboratorium

Symposium i sal 204 på andra våningen.

Arbetsrum på andra våningen.

Utsikt över universitetsplatsen.

Hörnrummet på andra våningen.

Våning tre.

Arbetsrum på tredje våningen.

Lunchrummet.

Undervisningssal 318 på tredje våningen.

Arbetsrum och korridor på fjärde våningen.

Doktorandrummet för kognitionsvetarna, på fjärde våningen.

Tornrummet på fjärde våningen.

Sommaren 2014 flyttade Filosofiska institutionen från Kungshuset till det nya humanist- och teologcentrumet, LUX.